Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020.
Ngày đăng 06/02/2020 | 09:25  | Lượt xem: 120

Chiều ngày 05/02/2020, UBND phường Phúc Lợi phối hợp UBMTTQ phường tổ chức họp triển khai kế hoạch liên tịch số 04/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 31/01/2020 của UBND-UBMTTQ phường Phúc Lợi về tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020.

Chủ trì hội nghị đồng chí Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND phường và đồng chí Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch UBMTTQ phường. Dự hội nghị có các đồng chí trong trưởng các ngành, đoàn thể, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận và tổ trưởng tổ dân phố.

Thay mặt chủ tọa hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch UBMTTQ phường đã triển khai nội dung, tiến độ kế hoạch liên tịch số 04/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 31/01/2020 của UBND-UBMTTQ phường Phúc Lợi về  tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2020. Tại hội nghị, 100% đại biểu tham dự đã thống nhất về nội dung, chương trình tổ chức Hội nghị tại các tổ dân phố.

Hội nghị Đại biểu nhân dân là hoạt động thường niên do UBND phối hợp UBMTTQ phường Phúc Lợi chỉ đạo triển khai thực hiện. Chủ tọa hội nghị nhấn mạnh việc tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân có ý nghĩa vô cùng quan trọng nhằm phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư, bàn giải pháp thực hiện các nội dung trọng tâm của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện chủ đề năm của quận toàn dân tham gia bảo vệ môi trường và tiếp tục thực hiện hành động vì một Long Biên xanh, sạch, đẹp, văn minh. Vì vậy các tổ dân phố cần   làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung theo đúng hướng dẫn, chỉ đạo đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, thiết thực và hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tránh hình thức, lãng phí hướng tới tổ chức thành công hội nghị đại biểu nhân dân phường./.