Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020
Ngày đăng 24/03/2020 | 14:45  | Lượt xem: 100

Nhằm tiếp tục tuyên truyền sâu rộng về cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020 trên địa bàn phường Phúc Lợi để các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là doanh nghiệp và người dân hiểu về nội dung cuộc vận động, đồng thời kết nối giữa nhà sản xuất có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng với người tiêu dùng, ngày 19/3/2020, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch số 13/KH-MTTQ về việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” .

Bên cạnh việc phân công rõ nhiệm vụ thành viên ban chỉ đạo cuộc vận động, kế hoạch cũng xác định những nội dung trọng tâm cần thực hiện như công tác tuyên truyền, việc thực hiện các hoạt động giới thiệu hàng Việt đến người tiêu dùng, khảo sát việc triển khai thực hiện cuộc vận động, hoạt động hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của BCĐ cuộc vận động…trong đó nhấn mạnh cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, kết nối các sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tiêu biểu góp phần phát triển thị trường, đẩy mạnh đầu ra cho các sản phẩm.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của đất nước, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” không chỉ khơi dậy niềm tự hào, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước trong tiêu dùng hàng Việt mà vận động dùng hàng Việt chính là tạo ra việc làm cho người tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước phát triển, phát triển kinh tế bền vững. Chính vì vậy, cần phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức xã hội, nghề nghiệp, các cơ quan tuyên truyền trong công tác tuyên truyền về Cuộc vận động, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên, người tiêu dùng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam trong giai đoạn mới.

Nội dung chi tiết kế hoạch xem tại đây./.