Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Kết quả công tác mặt trận phường Phúc Lợi quý I /2020
Ngày đăng 28/03/2020 | 09:37  | Lượt xem: 280

Ngay từ đầu năm, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2020, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tập trung xây dựng các kế hoạch công tác năm trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ cấp trên và Nghị quyết của Đảng bộ phường Phúc Lợi.

Quý I năm 2020, tình hình kinh tế - chính trị - xã hội trên địa bàn phường ổn định, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý, chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực. Dư luận nhân dân hoan nghênh sự chăm lo của Đảng, Nhà nước, MTTQ và các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội, các ngành, các cấp đã quan tâm đến người nghèo, những người thuộc diện chính sách, người có công… MTTQ đã phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về phòng chống cháy nổ; cam kết không vận chuyển tang trữ, buôn bán và đốt pháo; thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm…

Hoạt động MTTQ đã đạt được một số kết quả nổi bật trong quý I và được đánh giá tập trung vào các nội dung:

1. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân:

Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước và nhiệm vụ địa phương như: Tuyên truyền các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Đảng ủy, HĐND, UBND; Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng sản Việt Nam; mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý 2020; Tuyên truyền kế hoạch sản suất vụ xuân, trồng cây đầu xuân; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, phòng chống cháy nổ.

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động:

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với chủ đề năm 2020 Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đội ngũ cán bộ mặt trận từ phường đến tổ dân phố đã xây dựng kế hoạch tu dưỡng bằng việc làm cụ thể thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Phối hợp với UBND phường xây dựng kế hoạch liên tịch về tổ chức hội nghị Đại biểu nhân dân năm 2020 bàn nội dung trọng tâm nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện xây dựng tổ dân phố xanh-sạch-đẹp-văn minh. Đã có 3/14 tổ dân phố tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân tại tổ dân phố đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian quy định. Các tổ dân phố khác do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên phải tạm dừng tổ chức hội nghị và chuyển sang lấy phiếu ý kiến.

Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức vận động nhân dân ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”  với tổng số tiền là 111.257.000 đồng.

Các Ban công tác mặt trận các tổ dân phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động, giám sát việc chấp hành quy chế dân chủ về TTĐT, TTXD, VSMT trên địa bàn các tổ dân phố. Vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”, tích cực thực hiện chủ đề “Hành động vì một Long biên xanh-sạch-đẹp-văn minh”, duy trì tốt hoạt động của tổ hoà giải, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang thực hiện trang trọng, tiết kiệm đúng quy định. Trong quý I/2020 đã có 14/15 người qua đời thực hiện hỏa táng đạt tỷ lệ 93,3%.

Thực hiện chủ trương mọi người, mọi nhà đều có tết, MTTQ phối hợp với chính quyền, các tổ chức, cá nhân chăm lo tết cho người nghèo trên địa bàn phường. Ban thường trực Ủy ban MTTQ phường đã trích từ quỹ vì người nghèo tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán năm 2020 đến 30 hộ cận nghèo với tổng kinh phí là 15.0000.000 đồng. Hiện nay trên địa bàn phường có 30 hộ cận nghèo. UBND, MTTQ và các đoàn thể đã chủ động thực hiện các biện pháp, vận động các nhà hảo tâm giúp đỡ 30 hộ cận nghèo (trong đó MTTQ và các đoàn thể 24 hộ). Các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đoàn thể tiếp tục giúp đỡ 16 hộ đã thoát nghèo với tổng số tiền 13.500.000 đồng/tháng/16 hộ (giai đoạn 2019-2020).

Chủ động trong triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” bằng nhiều hình thức tuyên truyền.

3. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền:

 Phối hợp với TT HĐND - UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thứ IX- HĐND phường nhiệm kỳ 2016-2021. Phối hợp, đôn đốc, rà soát việc giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đơn thư của nhân dân. Ủy ban MTTQ phường thường xuyên duy trì việc tổ chức lấy ý kiến đánh giá của công dân về công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận một cửa. Kết quả đánh giá trong quý I của công dân là hài lòng. Không có phiếu đánh giá là không hài lòng tại bộ phận một cửa.

4. Thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền (theo Quyết định 217-218 của bộ chính trị):

Ủy ban MTTQ phường đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị trên về giám sát phản biện xã hội của MTTQ các đoàn thể chính trị xã hội, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ các đoàn thể chính trị. Ban thường trực UBMTTQ đã thực hiện nội dung giám sát thường xuyên với UBND về công tác đảm bảo TTĐT, TTXD, VSMT công tác thu gom rác, cải cách hành chính, vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đóng góp 03 ý kiến vào các báo cáo hàng tháng của Đảng ủy; 20 lượt ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025 (trong đó MTTQ 3 ý kiến, đoàn thể 3 ý kiến, ban công tác mặt trận 14 ý kiến); tham gia 06 lượt ý kiến đóng góp vào 01 hội nghị lấy ý kiến vào phương án chỉ giới đường đỏ đường gom từ đường 21m đến QL1B.

5. Kết quả công tác TTND, GSĐTCCĐ

Ban Thanh tra nhân dân đã bám sát nhiệm vụ nắm bắt tình hình trong nhân dân, giám sát các hoạt động thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, địa phương trong đó tập trung giám sát các hoạt động thăm hỏi tặng quà các đối tượng Tết Nguyên Đán Canh Tý; giám sát thực hiện các quy chế dân chủ, cải cách hành chính của phường; Thực hiện giám sát 01 công trình theo đúng quy trình giám sát cụ thể, chi tiết, khách quan, tham gia ý kiến trực tiếp với đơn vị thi công. Kết quả chưa phát hiện có sai phạm.              

6. Một số nhiệm vụ khác: Thường trực MTTQ đã thực hiện tốt công tác trực tiếp dân của thường trực trong quý MTTQ không nhận được đơn thư khiếu nại nào của công dân.

Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho các đối tượng trong phường với 8 tin bài và 01 hội nghị tuyên truyền pháp luật của chính quyền 100 người tham dự.

Thực hiện tốt công tác tổ chức, đổi mới phương thức hoạt động bằng việc chỉ đạo hướng dẫn cụ thể, sâu sát rõ người rõ việc hơn, lồng ghép công tác tuyên truyền và những nội dung công việc của Mặt trận vào các hội nghị ở tổ dân phố. Thực hiện ứng dụng CNTT vào quản lý và điều hành tác nghiệp trong công việc đã đảm bảo đáp ứng chất lượng và thời gian các kế hoạch báo cáo của mặt trận. Kịp thời kiện toàn ban công tác mặt trận sau đại hội các chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Để đạt đươc những kết quả nêu trên, Ủy ban MTTQ đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ủy ban MTTQ quận Long Biên, Đảng ủy phường, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, UBND phường và các ban công tác mặt trận tổ dân phố. Ủy ban MTTQ phường sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm quý II nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ phường năm 2020 và nhiệm vụ chính trị tại địa phương./.