Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi với công tác phòng chống dịch Covid 19
Ngày đăng 29/05/2020 | 11:16  | Lượt xem: 255

Ngay từ những ngày đầu khởi phát dịch Covid 19, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã bám sát sự chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên và Đảng ủy phường, phối hợp chặt chẽ với UBND phường triển khai các nhiệm vụ trong công tác phòng chống dịch Covid.

Ủy ban MTTQ phường đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác phòng chống dịch trên một số nội dung cụ thể:

Thứ nhất, trong công tác triển khai thực hiện: Ủy ban MTTQ phường tổ chức quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid tới ban công tác mặt trận tổ dân phố. Chỉ đạo các ban công tác mặt trận nắm bắt thông tin, dư luận kịp thời, chủ động trong công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19. Bên cạnh việc tuyên truyền nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, cần phải tập truyên tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết 42, Quyết định 15 của Chính phủ và các văn bản của Thành phố, quận về việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường. Hướng dẫn, vận động nhân dân giám sát trực tiếp và tập hợp các khó khăn, vướng mắc, ý kiến, dư luận của nhân dân báo cáo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường.

Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở nhân dân trong thực hiện chủ trương giãn cách xã hội, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện tạm ngừng kinh doanh được Ủy ban MTTQ phường đặc biệt quan tâm, đồng thời phối hợp với BCĐ, UBND phường triển khai rà soát các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch đề nghị hỗ trợ theo tinh thần Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định 15/QĐ-TTg, Quyết định 1955 của UBND thành phố Hà Nội đồng thời giám sát việc thực hiện.

Thứ hai, công tác tuyên truyền vận động, ủng hộ, hỗ trợ phòng chống dịch Covid 19:Ủy ban MTTQ phường đã ban hành lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid”, gửi đến các cơ quan, đơn vị và các tổ dân phố trên địa bàn phường. Đồng thời áp dụng các hình thức tuyên truyền như đăng tải trên Cổng TTĐT, phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh. Bên cạnh những hình thức tuyên truyền nêu trên, Ủy ban MTTQ phường thường xuyên cập nhật tin bài viết về các gương tiêu biểu, tích cực tham gia ủng hộ góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh để tuyên truyền nhân dân noi theo.   Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các hội đoàn thể, các chi bộ, tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, đảng viên và nhân dân nơi cư trú bên cạnh việc thực hiện nghiêm các chỉ thị, văn bản về công tác phòng chống dịch bệnh cần tích cực hơn nữa trong tham gia ủng hộ, hỗ trợ công tác phòng chống dịch vì cộng đồng. Tính đến nay, Ủy ban MTTQ phường đã tiếp nhận ủng hộ 136.945.000 đồng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm của các tổ chức, cá nhân ước quy đổi thành tiền khoảng 52.203.000 đồng. Đã thực hiện phân bổ hàng hóa, mở sổ sách theo dõi theo đúng hướng dẫn của UBMTTQ quận, cụ thể: Nộp tiền mặt vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc nhà nước: 131.465.000 đồng; chi hỗ trợ 3.000.000 đồng tiền mặt tới 30 hộ cận nghèo trên địa bàn phường; phân bổ hàng hóa, nhu yếu phẩm tới 267 lượt cá nhân khó khăn do dịch Covid. Ngoài ra Ủy ban MTTQ phường tiếp nhận 4 lượt hàng hóa, nhu yếu phẩm do MTTQ cấp trên phân bổ gồm: 1.250 kg gạo, 600 chiếc khẩu trang, 30 chai nước sát khuẩn, 2 thùng sữa, nhiều nhu yếu phẩm khác. Đã phân bổ toàn bộ số hàng hóa này tới các đối tượng hộ cận nghèo; các hộ có hoàn cảnh khó khăn; 43 người cao tuổi, 17 trẻ em, 10 lao động tự do có hoàn cảnh khó khăn; BCĐ phường, y tế, công an…

Thứ ba, công tác giám sát phòng chống dịch: Thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của cấp trên và của UBMTTQ Việt Nam quận Long Biên về công tác giám sát phòng chống dịch, UBMTTQ phường Phúc Lợi đã chủ động, tích cực giám sát thường xuyên công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung vào các nội dung như: giám sát việc thực hiện chỉ đạo về tạm dừng các hoạt động tập trung đông người như lễ hội, hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng; giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị các cấp; phối hợp và thực hiện giám sát việc triển  khai, rà soát các đối tượng đề nghị hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch Covid theo Nghị quyết 42/NQ-CP; giám sát việc chi trả hỗ trợ tới đối tượng người có công, bảo trợ xã hội...

Nhìn chung, trong suốt thời gian cùng cả nước chung tay chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã phát huy được sức mạnh, vai trò, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát góp phần đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn phường./.