Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị phản biện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 09/06/2020 | 18:19  | Lượt xem: 136

Chiều nay, ngày 09/6/2020, tại trụ sở ĐU-HĐND-UBND phường, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị phản biện báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 theo đúng chức năng, nhiệm vụ và chương trình công tác năm đã đề ra.

Chủ trì hội nghị, bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch UBMTTQ phường. Dự hội nghị có các ông, bà thường trực UBMTTQ phường, trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố. Ông Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND phường đại diện UBND tham dự cuộc họp.

Sau khi xem xét, nghiên cứu báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, với tinh thần xây dựng, tại hội nghị đã có 6 lượt ý kiến của các ông, bà tham dự tham gia đóng góp vào báo cáo. Cơ bản các đại biểu dự hội nghị bày tỏ sự nhất trí cao với những kết quả đạt được thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2020, nêu ra một số nội dung còn chưa rõ đề nghị UBND phường làm rõ hơn. Về những tồn tại, hội nghị hoàn toàn nhất trí và đánh giá UBND phường đã thẳng thắn, trách nhiệm, không né tránh khi đánh giá các nội dung còn tồn tại, để từ đó xác định được phương hướng, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như công tác TTĐT, vệ sinh môi trường còn chưa đảm bảo, việc thực hiện phương án giảm đàn còn chưa kiên quyết, công tác bầu cử tổ trưởng tổ dân phố một số tổ còn chưa đảm bảo tiến độ…

Đại diện UBND phường, ông Phạm Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND đã thay mặt UBND phường trả lời làm rõ một số nội dung mà các ông, bà dự hội nghị quan tâm đồng thời tiếp thu sự tham gia đóng góp xây dựng của Ủy ban MTTQ nói chung, các ban công tác mặt trận của tổ dân phố nói riêng và nhấn mạnh UBND phường đạt được những kết quả nêu trên bên cạnh sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức thì tinh thần trách nhiệm, tinh thần xây dựng, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, phối hợp chặt chẽ của lãnh đạo các tổ dân phố là một yếu tố vô cùng quan trọng góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn phường Phúc Lợi./.