Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội cựu thanh niên xung phong phường Phúc Lợi tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống thanh niên xung phong, sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020
Ngày đăng 10/07/2020 | 10:38  | Lượt xem: 89

Sáng 10/7/2020 thực hiện chương trình công tác hội và sự hướng dẫn chỉ đạo của hội cựu thanh niên xung phong Quận Long Biên, hội cựu thanh niên xung phong phường Phúc Lợi tổ chức sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Hoài Nam - ĐUV, PCT UBND phường, đồng chí Nguyễn Thị Độ - chủ tịch hội cựu thanh niên xung phong và các ông bà là hội viên hội cựu thanh niên xung phong các tổ dân phố.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Nguyễn Thị Độ báo cáo sơ kết công tác hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong 6 tháng đầu năm, hội  luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của hội cựu TNXP quận Long Biên, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Lợi và sự phối hợp tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể trong toàn phường. Phần lớn đội ngũ cán bộ hội tuổi đều đã cao,sức khỏe hạn chế nhưng luôn nhiệt tình với công tác hội. Đặc biệt, hội luôn phối hợp chặt chẽ với đoàn thanh niên phường thực hiện có hiệu quả nhiều phong trào thi đua do quận hội phát động. Hội luôn được Đoàn thanh niên phường tạo điều kiện giúp đỡ, hỗ trợ tích cực để hội hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra.

Hiện nay hội có tổng số 54 hội viên, các hội viên sinh hoạt ở 5 chi hội, trên 14 tổ dân phố trong đó có 3 đồng chí là đảng viên. Hội thường xuyên duy trì sinh hoạt hàng tháng, quý và đột xuất. Tích cực tham gia các phong trào, đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo công tác chính sách, hoạt động nghĩa tình đồng đội, tham gia xây dựng địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phạm Hoài Nam – ĐUV, PCT UBND phường nêu cao vai trò của hội cựu thanh niên xung phong đồng thời đề hội tiếp tục động viên giúp đỡ hội viên phấn đấu vươn lên hoàn thành để có cuộc sống vui, sống khỏe đẩy mạnh hoạt động nghĩa tình đồng đội; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội phát động./.