Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo của Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi
Ngày đăng 04/08/2020 | 14:58  | Lượt xem: 107

Hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn phường Phúc Lợi trong những năm gần đây có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động nhưng vẫn đảm bảo ổn định, tuân thủ đúng pháp luật, giữ gìn được giá trị truyền thống tốt đẹp của văn hoá địa phương. Trên địa bàn phường hiện có 01 xứ họ đạo Nông vụ gồm 47 gia đình thuộc tổ dân phố số 7 và 04 cụm di tích đã được xếp hạng.

Ngay sau khi Kết luận số 02 ngày 29/12/2015 của Đoàn chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam ban hành cùng với các văn bản hướng dẫn trến khai của cấp trên về triển khai thực hiện các văn bản liên quan tới đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong công tác tôn giáo, Uỷ ban MTTQ phối hợp với UBND phường hàng năm đã xây dựng các kế hoạch để triển khai trong công tác tuyên truyền vận động tới cán bộ và nhân dân trên địa bàn nghiêm túc thực hiện nghiêm các quy định pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời tăng cường công tác quản lý giám sát các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo diễn ra trên địa bàn phường.  Hướng dẫn xứ họ đạo Nông Vụ và 04 cụm di tích rà soát đăng ký chương trình sinh hoạt hàng năm theo quy định. UBMTTQ phường làm tốt công tác vận động các chức sắc chức việc nhà tu hành, quần chúng tham gia hoạt động tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đồng thời tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, toàn dân tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động nhân đạo từ thiện có ý nghĩa góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư. Hàng năm, tổ chức thăm, chúc Tết, tham dự các lễ Phật Đản, lễ Vu Lan, thăm hỏi xứ họ đạo nhân dịp lễ Phục Sinh, lễ Noel…. Đồng thời tiếp xúc đối thoại, lắng nghe tâm tư nguyện vọng chính đáng của các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành...trên cơ sở đề xuất chính quyền các cấp tổ chức đối thoại cũng như thông tin kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan tới công tác tôn giáo trên địa bàn, không để xảy ra tình hình phức tạp về tôn giáo. Hàng năm, Ủy ban MTTQ phường đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, cô đơn, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp lễ Noel với 11 suất quà trị 300.000 đồng/suất để thể hiện sự quan tâm đến công tác tôn giáo.

Hàng năm, trên địa bàn diễn ra 4 lễ hội truyền thống tại 4 cụm dân cư. Việc tổ chức được chuẩn bị chu đáo, thành công, đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định và không có hiện tượng mê tín dị đoan.

Nhìn chung, công tác quản lý và hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn phường Phúc Lợi những năm qua đã có nhiều đổi mới cả nội dung và các hình thức hoạt động. Sinh hoạt tín ngưỡng nơi thờ tự tại các chùa miếu, đình đều bảo đảm đúng quy định và hướng dẫn, không có hiện tượng mê tín dị đoan hoặc các hủ tục cúng lễ lạc hậu làm ảnh hưởng tới đời sống tâm linh,tinh thần của người dân UBND phường căn cứ vào chức năng, thẩm quyền phối hợp với các phòng ban chuyên môn của quận để thực hiện những nhiệm vụ quản lý Nhà nước về tôn giáo tại địa phương, một mặt tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo diễn ra bình thường, đúng pháp luật, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chính sách tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật. Ủy ban MTTQ phường thường xuyên phối hợp UBND phường kiểm tra, hướng dẫn đôn đốc các tổ dân phố, cụm dân cư thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tôn giáo, tăng cường quản lý văn hoá, hoạt động văn hoá có liên quan đến tôn giáo; xử lý hành chính đối với các vi phạm về quản lý văn hoá, dịch vụ văn hoá có liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo theo quy định của pháp luật./.