Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội phụ nữ phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước .
Ngày đăng 25/06/2016 | 10:53  | Lượt xem: 352

Ngày 25/6/2016 tại hội trường UBND, Hội LHPN phường Phúc Lợi đã tổ chức Hội nghị “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước”

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Trần Thị Minh Nguyệt – Cán bộ trung tâm nguồn lực tài chính cộng đồng ActionAid; các đồng chí BCH, chi hội trưởng, chi hội phó và 120 hội viên đại diện các chi hội trên địa bàn phường .

Tại hội nghị đại biểu đã được nghe báo cáo viên triển khai nội dung chuyên đề giới thiệu về các phẩm chất đạo đức truyền thống của PNVN, các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước; có sức khoẻ; có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp; năng động, sáng tạo; có lối sống văn hoá và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 Đồng thời đồng chí đã đề nghị sau khi được tập huấn, các đồng chí cán bộ hội cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nội dung của đề án tới 100% cán bộ, hội viên phụ nữ bằng nhiều hình thứ như: thông qua đài truyền thanh phường, tại các buổi sinh hoạt định kỳ của các chi, tổ phụ nữ trên địa bàn phường để cán bộ, hội viên phụ nữ nắm được và thực hiện đạt hiệu quả cao.

Qua các lớp tập huấn, đã cung cấp các kiến thức cơ bản về những phẩm chất đạo đức truyền thống của PNVN được kế thừa và phát triển thành các phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước là "Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang"; biện pháp rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức và cách thức triển khai thực hiện các hoạt động của Tiểu Đề án có hiệu quả.