Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

MTTQ phường Phúc Lợi sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016
Ngày đăng 01/07/2016 | 16:47  | Lượt xem: 259

Sáng ngày 29/6/2016 tại Hội trường, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác MTTQ, TTND, GSĐTCCĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016.

Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thìn – Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Long Biên; đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTV – Chủ tịch UBMTTQ phường; Thường trực Hội đồng nhân nhân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ; các ông bà ủy viên Ủy ban MTTQ, thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Trưởng ban Công tác Mặt trận 14 tổ dân phố trên địa bàn phường.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Chiêu - Chủ tịch UBMTTQ phường, thông qua báo cáo công tác Mặt trận tổ quốc; Đồng chí Nguyễn Hữu Phúc – Phó chủ tịch UBMTTQ phường trình bày báo cáo kết quả công tác Thanh tra nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và thực hiện đề án 02-212, theo đó: Trong 6 tháng đầu năm, Mặt trận Tổ quốc  phường Phúc Lợi đã tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đạt hiệu quả. Mặt trận đã phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách phát luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền Luật bầu cử, Luật tổ chức chính quyền địa phương... đến toàn thể cán bộ, nhân dân được thông qua các hội nghị và trên hệ thống truyền thanh của phường. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường đã xây dựng kế hoạch, lịch trình thực hiện các nội dung công tác bầu cử, hiệp thương đảm bảo đúng quy trình, tiến độ  theo quy định trong công tác hiệp thương, giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường. Qua đó đã khẳng định được vai trò quan trọng của MTTQ trong hệ thống chính trị, góp phần làm ổn định tình hình chính trị trật tự an toàn xã hội, tạo sự đoàn kết đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân, từng bước xây dựng phường Phúc Lợi giàu đẹp, văn minh.

MTTQ phối hợp với UBND phường, các tổ chức thành viên làm tốt công tác an sinh xã hội, nhân đạo từ thiện, vận động nhân dân ủng hộ quỹ "Vì Trường Sa thân yêu" được 73.590.000đ; quỹ "Vì người nghèo" ước thu được trên 80.000.000đ. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" 42.000.000đ. Tiếp tục vận động nhân dân thu các loại quỹ, phối hợp cùng Ban chỉ đạo Vì người nghèo dự kiến xây 01 nhà đại đoàn kết; thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" năm 2016.

Hội nghị đã có 04 ý kiến phát biểu tham luận về một số lĩnh vực như: Công tác TTĐT, VSMT, công tác phối hợp giữa MTTQ và các đoàn thể, công tác giám sát cộng đồng, công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các loại quỹ…

Cũng tại Hội nghị này UBMTTQ phường đã triển khai kế hoạch của UBMTTQ  phường Phúc Lợi về việc phát động ủng hộ nhân dân các tỉnh, thành phố bị xâm nhập mặn, hạn hán.

Hội nghị được nghe đồng chí Dương Thị Thìn –  Phó chủ tịch UBMTTQ quận phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm của Mặt trận Tổ quốc, Ban thanh tra nhân dân, gián sát đầu tư cộng của cộng đồng. Đồng chí cũng yêu cầu trong thời gian tới  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sâu sát với nhân dân, hướng về TDP một cách thiết thực và hiệu quả, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" gắn với thực hiện quy chế dân chủ trong lĩnh vực đô thị góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương trong năm 2016.