Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

Hội CCB phường Phúc Lợi tổ chức tọa đàm “Đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch”
Ngày đăng 15/10/2020 | 17:18  | Lượt xem: 153

Sáng ngày 15/10/2020, tại hội trường ủy ban nhân dân phường Phúc lợi. Hội Cựu chiến binh phường Phúc Lợi đã tổ chức hội nghị tọa đàm với chủ đề: “Cựu chiến binh tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới”.

Đến dự hội nghị tọa đàm có đồng chí Vũ Thế Tân, Phó Chủ tịch hội CCB quận Long Biên.  Đại diện lãnh đạo đảng ủy, ủy ban nhân dân phường có đồng chí:  Chu thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy-chủ tịch ủy ban nhân dân phường phúc lợi, các đồng chí trưởng các ban, ngành đoàn thể chính trị của phường, lãnh đạo chỉ huy công an phường, ban chỉ huy quân sự phường  và 15 đồng chí Bí thư chi bộ các tổ dân phố.  Dự hội nghị gồm các đồng chí trong ban chấp hành, chi hội trưởng, chi hội phó chi hội CCB,  cùng 10 đ/c là thương bệnh binh trong  tổ dân vận kheó của hội CCB phường, các đồng chí trong tổ tự quản về trật tự an toàn giao thông, cùng  các cán bộ, hội viên CCB tiêu biểu từ các chi hội CCB trong địa bàn phường.

Đồng chí Vũ Thế Tân, Phó Chủ tịch hội CCB quận Long Biên phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thế Sương, Đảng ủy viên, Chủ tịch hội CCB phường đọc báo cáo đề dẫn nêu tình hình thực trạng hiện nay về những tư tưởng, quan điểm sai trái, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch trên mặt trận tư tưởng; sự cần thiết phải đấu tranh chống lại những quan điểm sai trái và sự chống phá đó, đồng thời gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận để đấu tranh phản bác làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của thế lực thù địch.

 Tại hội nghị tọa đàm đã có 5 ý kiến tham gia tham luận. các ý kiến tập trung vào chủ đề:  Chủ động đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội XIII; “Vai trò CCB tham gia tuyên truyền, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, sự chống phá của các thế lực thù địch trong tình hình mới”; Nhận diện những biểu hiện cụ thể, mới nảy sinh hiện nay của các quan điểm sai trái, thù địch với cương lĩnh, nghị quyết, quan điểm, đường lối của Đảng, biện pháp đấu tranh phản bác với thủ đoạn của thế lực thù địch;  Bảo vệ Điều 4 trong Hiến pháp Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; “Phản bác lại quan điểm sai trái của kẻ thù địch về “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang và xuyên tạc công tác cán bộ nhân sự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII”. Trong tình hình mới hiện nay, các ý kiến tham luận đều cho rằng, các thế lực thù địch vẫn không chịu từ bỏ âm mưu đen tối mà ngày càng có những hình thức, thủ đoạn tinh vi, thâm độc, nham hiểm hơn, Chúng luôn tìm mọi cách bóp méo sự thật, xuyên tạc, dựng các chuyện về công tác cán bộ, nói xấu Đảng, nói xấu chính quyền và nói xấu các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta; đả kích Luật An ninh mạng Việt Nam, rêu rao nước ta không có dân chủ, vi phạm nhân quyền v.v.., hòng làm giảm lòng tin trong nhân dân. Mục đích chia rẽ đoàn kết dân tộc, hạ thấp và phủ nhận vai trò của Đảng và cuối cùng là xóa mọi thành quả cách mạng, lật đổ chế độ XHCN ở Việt Nam.

Các tham luận tại hội nghị
Các tham luận tại hội nghị

Các tham luận đã đề xuất các giải pháp đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc của kẻ địch, đó là chúng ta phải tỉnh táo, nhận diện cho đúng âm mưu, thủ đoạn tinh vi thâm độc của thế lực thù địch, không để bị mắc mưu kẻ địch lôi kéo; mỗi một hội viên CCB phải tự rèn luyện lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định, trung thành với Đảng, với dân tộc, với Tổ quốc; phải đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân, tức là giữ vững phát huy phẩm chất cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước. Quán triệt sâu sắc nghị quyết 35 –NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh của Ðảng, phòng chống âm mưu  “diễn biến hòa bình” của kẻ thù và Nghị quyết  TW 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, từ đó giáo dục cho cán bộ, đảng viên, hội viên CCB nêu cao ý thức tự tu dưỡng, nêu gương, tự đề kháng không để mắc phải biểu hiện suy thoái  “tự diễn biến”,tự chuyển hóa” về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện việc tiếp nhận thông tin theo đúng nguyên tắc và quy định của Luật An ninh mạng, đồng thời thực hiện nghiêm không nghe đài địch, không vào các trang mạng của các thế lực phản động trong, ngoài nước; Không xem các trang website, các Bloc của những nhân vật bất đồng chính kiến; Không tham gia làm thành viên và không xem nội dung các “nhóm”  lấy danh nghĩa các đồng chí cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Đó là những nhóm giả mạo, đưa những thông tin thật, giả lẫn lộn. Có lúc họ đưa tin rất đúng, rất tin cậy, rồi một lúc nào đó cài các tin giả vào. Nếu chúng ta mất cảnh giác, xem các thông tin này nhiều, quá tin tưởng thì đến lúc những tin xấu cài vào chúng ta cũng vẫn sẽ bị lừa, mắc bẫy. Đồng thời các hội viên CCB nêu cao trách nhiệm chăm lo giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đàng, sự nghiệp đổi mới của đất nước.

Phát biểu với Hội nghị đồng chí Vũ Thế Tân, Phó Chủ tịch Hội CCB Quận Long biên  và đồng chí  Chu Thị Huế, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch ủy ban phường Phúc Lợi đã ghi nhân đánh giá cao hội nghị tọa đàm thành công, các tham luận tọa đàm được đầu tư chuẩn bị có chất lượng, nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn và đề ra biện pháp tuyên truyền kiên quyết đấu tranh phản bác với quan điểm sai trái, chống phá của thế lực thù địch; thực sự là những tâm huyết, trách nhiệm của những người CCB đã từng trải trong chiến đấu giành độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời yêu cầu Ban chấp hành Hội CCB phường, sau buổi tọa đàm này tiếp tục triển khai tuyên truyền vận động hội viên CCB toàn phường phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, nêu cao cảnh giác cách mạng, phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các đoàn thể chính trị -xã hội, nắm bắt dư luận, kịp thời tham mưu với cấp ủy Đảng tuyên truyền đấu tranh phản bác đập tan mọi âm mưu của các thế lực thù địch chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần giữ vững ANCT, TTAT-XH trên địa bàn; xây dựng đoàn kết thống nhất với Đảng bộ, chính quyền phường ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường Phúc Lợi lần thứ XXIV và Nghị quyết đại hội Đảng bộ Quận Long Biên lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Chủ tịch Hội CCB phường đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của 2 đồng chí lãnh đạo Quận hội, lãnh đạo Đảng ủy phường và kết luận kết thúc hội nghị sau hơn 2 giờ tọa đàm./.