Hoạt động mặt trận tổ quốc và các đoàn thể xã hội

UBMTTQ phường Phúc Lợi tổ chức hội nghị phản biện vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của phường giai đoạn 2016-2021
Ngày đăng 21/07/2016 | 09:46  | Lượt xem: 319

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành kèm theo Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội; Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chiều ngày 20/7/2016,Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị phản biện vào chương trình phát triển kinh tế xã hội của phường 5 năm giai đoạn 2016-2021.

Dự hội nghị, có đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch UBMTTQ quận; đồng chí Nguyễn Thị Loan – ĐUV – Phó chủ tịch HĐND phường; Các đồng chí ủy viên UBMTTQ, các đồng chí BCH các hội đoàn thể chính trị phường. Đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTV - Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi chủ trì hội nghị.

 Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Văn Chiêu – UVTV – Chủ tịch UBMTTQ phường  thông báo tóm tắt dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm  giai đoạn 2011-2015 và Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm  2016-2021; đồng thời gợi mở, hướng dẫn một số nội dung cần tập trung phản biện, đại biểu dự hội nghị tiến hành phần thảo luận.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị có 4 lượt ý kiến phát biểu. Đa số các đại biểu nhất trí với nội dung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011-2015. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND, sự điều hành tích cực của UBND cùng với sự nỗ lực của các ngành chuyên môn, sự phối hợp chặt với các ngành, đoàn thể, tổ dân phố và sự ủng hộ của nhân dân, phát huy lợi thế của phường , khắc phục hạn chế khó khăn tình hình kinh tế của phường tiếp tục ổn định và phát triển, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; công tác quản lý đất đai; quản lý đô thị, TTXD,  có chuyển biến tích cực. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng phát triển nhanh, đồng bộ; công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt; công tác . Công tác vệ sinh môi trường được quan tâm; công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ  trên nhiều nội dung và đã đạt được nhiều kết quả khả quan; lĩnh vực Văn hóa xã hội chất lượng được nâng lên rõ rệt, an sinh xã hội được đảm bảo; An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, quốc phòng được củng cố và tăng cường nhằm đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới...

Về phần phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2016-2021, ý kiến của một số đại biểu đề nghị chỉnh sửa một số chỉ tiêu như thực hiện phát triển kinh tế; công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người lao động; công tác bình xét GĐVH-TDPVH; công tác giảm nghèo; phát triển thương mại dịch vụ….

 Kết luận Hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường biểu dương, ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến phát biểu của các đại biểu, đồng thời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến để báo cáo Thường trực Đảng ủy.