văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
4/BC-HĐND Hoạt động của HĐND phường tháng 02/2018, Nhiệm vụ trọng tâm tháng 03/2018 23/02/2018
Báo cáo 46/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 9 tháng đầu năm Nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 27/09/2017
Thông báo 66/TB-BPC Thông báo Kết quả khảo sát về công tác phòng cháy, chữa cháy một số đơn vị trên địa bàn phường Phúc Lợi 26/09/2017
Thông báo 64/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 đối với trường mầm non Tuổi Hoa 26/09/2017
Thông báo 63/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát công tác chuẩn bị năm học mới 2017-2018 đối với trường tiểu học Phúc Lợi 26/09/2017
Báo cáo 45/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về công tác phòng cháy, chữa cháy ở một số đơn vị trên địa bàn phường Phúc Lợi 26/09/2017
Thông báo 62/TB-HĐND Thông báo kết quả giải quyết đơn thư 26/09/2017
39/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 39 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 25/09/2017
Báo cáo 44/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động quý III/2017 và kế hoạch hoạt động quý IV/2017 của Ban KTXH HĐND phường Phúc Lợi 21/09/2017
38/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 38 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 19/09/2017
Báo cáo 43/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động quý III/2017 và kế hoạch hoạt động quý IV/2017 Của Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi 19/09/2017
Báo cáo 42/BC-HĐND Báo cáo Kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2017 và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017 của Ban pháp chế HĐND phường Phúc Lợi 19/09/2017
37/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 37 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 11/09/2017
Báo cáo 41/BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát việc thực hiện phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác và công tác quản lý vệ sinh môi trường trên địa bàn phường 11/09/2017
Thông báo 57/TB-HĐND Thông báo kết quả khảo sát về việc thực hiện dịch vụ công mức 3, 4 trên địa bàn phường Phúc Lợi 09/09/2017
Báo cáo 40//BC-HĐND Báo cáo kết quả khảo sát về việc thực hiện dịch vụ công mức độ 3,4 trên địa bàn phường Phúc Lợi 09/09/2017
36/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 36 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 04/09/2017
36/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 36 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 04/09/2017
Báo cáo 39/BC-HĐND Báo cáo Kết quả khảo sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại trường mầm non Tuổi Hoa và trường mầm non Phúc Lợi 28/08/2017
35/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 35 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 28/08/2017