văn bản hội đồng nhân dân

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
25/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 25 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 19/06/2017
Báo cáo 24/BC-HĐND Báo cáo thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng thực hiện quản lý trật tự đô thị” trên địa bàn phường Phúc Lợi 12/06/2017
Báo cáo 25/BC-HĐND Báo cáo kết quả hoạt động HĐND phường 6 tháng đầu nămNhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 12/06/2017
24/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 24 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 12/06/2017
14/QĐ-HĐND Quyết định V/v thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công khai thu, chi các loại quỹ đối với Tổ dân phố số 01 và Tổ dân phố số 13 07/06/2017
19/KH-HĐND Kế hoạch Giám sát tổ dân phố 1, 13 về thực hiện công khai thu, chi các loại quỹ 07/06/2017
Kế hoạch 18/KH-HĐND Kế hoạch tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ IV-HĐND phường khóa III 06/06/2017
23/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 23 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 05/06/2017
Công văn 34/HĐND-VP Công văn V/v chuẩn bị nội dung chất vấn kỳ họp thứ IV-HĐND phường 05/06/2017
22/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 22 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 29/05/2017
Thông báo 32/TB-HĐND Thông báo kết quả giám sát việc triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu về kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, dự toán ngân sách năm 2017 26/05/2017
Kế hoạch 17/KH-HĐND Kế hoạch giám sát việc thực hiện QCDC trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và kết quả thực hiện chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận năm 2017 25/05/2017
Quyết định 13/QĐ-HĐND Quyết định thành lập đoàn giám sát công tác cấp GCNQSD đất và kết quả thực hiện chỉ tiêu cấp GCNQSĐ 6 tháng đầu năm 2017 25/05/2017
Báo cáo 23/BC-HĐND Báo cáo kết quả ứng dụng CNTT trong công tác của HĐND phường tháng 5 24/05/2017
21/LCTT-HĐND Lịch công tác tuần 21 - HĐND phường Phúc Lợi năm 2017 22/05/2017
Thông báo 31/TB-HĐND Thông báo thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 4 22/05/2017
Thông báo 30/TB-HĐND Thông báo thay đổi nội dung giám sát chuyên đề của HĐND phường 22/05/2017
Báo cáo số 22/BC-HĐND Báo cáo kết quả giám sát về công tác giải quyết thủ tục hành chính 4 tháng đầu năm 2017 phường Phúc Lợi 04/05/2017
Kế hoạch 11/KH-HĐND Kế hoạch giám sát công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn phường năm 2017 07/02/2017
Thông báo 26/TB-PC Thông báo về việc phân công thành viên Ban pháp chế phường Phúc Lợi khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 24/01/2017