lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 11, quý I/2020 của HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 05/03/2020 | 04:57  | Lượt xem: 153
Lịch trực tiếp công dân tuần 11, quý I/2020

Lịch trực tiếp công dân tuần 8

Ngày đăng 17/02/2020 | 08:43  | Lượt xem: 134
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 49

Ngày đăng 02/12/2019 | 01:58  | Lượt xem: 180
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 47

Ngày đăng 18/11/2019 | 09:05  | Lượt xem: 193
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 46

Ngày đăng 08/11/2019 | 05:02  | Lượt xem: 167
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 44

Ngày đăng 25/10/2019 | 05:19  | Lượt xem: 159
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 43

Ngày đăng 21/10/2019 | 08:40  | Lượt xem: 102
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 42

Ngày đăng 11/10/2019 | 05:53  | Lượt xem: 99
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 03/10/2019 | 05:29  | Lượt xem: 97
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 40

Ngày đăng 26/09/2019 | 05:28  | Lượt xem: 94
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 39

Ngày đăng 20/09/2019 | 04:51  | Lượt xem: 89
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 38

Ngày đăng 13/09/2019 | 05:09  | Lượt xem: 96
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 37

Ngày đăng 04/09/2019 | 02:59  | Lượt xem: 91
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 35

Ngày đăng 22/08/2019 | 05:32  | Lượt xem: 115
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 34

Ngày đăng 15/08/2019 | 05:11  | Lượt xem: 118
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 33

Ngày đăng 08/08/2019 | 04:33  | Lượt xem: 111
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 31

Ngày đăng 25/07/2019 | 05:52  | Lượt xem: 110
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 30

Ngày đăng 16/07/2019 | 05:33  | Lượt xem: 102
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 29

Ngày đăng 12/07/2019 | 05:07  | Lượt xem: 113
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 28

Ngày đăng 04/07/2019 | 04:47  | Lượt xem: 122
Lịch trực tiếp công dân tuần