lịch tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tháng 2/2019 UBND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 01/02/2019 | 04:48  | Lượt xem: 103
Lịch trực tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 7

Ngày đăng 31/01/2019 | 05:20  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 5

Ngày đăng 25/01/2019 | 04:43  | Lượt xem: 80
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 4

Ngày đăng 17/01/2019 | 03:55  | Lượt xem: 82
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 3

Ngày đăng 08/01/2019 | 10:50  | Lượt xem: 104
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tháng 1/2019 UBND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 27/12/2018 | 05:04  | Lượt xem: 96
Lịch trực tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân quý I/2019

Ngày đăng 21/12/2018 | 10:08  | Lượt xem: 97
Lịch trực tiếp công dân

Lịch trực tiếp công dân tuần 52

Ngày đăng 21/12/2018 | 10:07  | Lượt xem: 87
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 51

Ngày đăng 14/12/2018 | 05:25  | Lượt xem: 134
Lịch trực tiếp công dân tuần

Lịch trực tiếp công dân tuần 50

Ngày đăng 06/12/2018 | 07:37  | Lượt xem: 139
Lịch trực tiếp công dân tuần

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2018 UBND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 30/11/2018 | 05:43  | Lượt xem: 128
Lịch trực tiếp công dân tháng 12/2018 UBND phường Phúc Lợi

Lịch trực tiếp công dân tuần 49

Ngày đăng 29/11/2018 | 06:01  | Lượt xem: 155
Lịch trực tiếp công dân tuần 49

Lịch trực tiếp công dân tuần 48

Ngày đăng 26/11/2018 | 05:49  | Lượt xem: 128
Lịch trực tiếp công dân tuần 48

Lịch trực tiếp công dân tuần 47

Ngày đăng 14/11/2018 | 04:54  | Lượt xem: 114
Lịch trực tiếp công dân tuần 47

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 46

Ngày đăng 07/11/2018 | 05:30  | Lượt xem: 92
Lịch trực tiếp công dân tuần 46

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 45

Ngày đăng 02/11/2018 | 08:07  | Lượt xem: 106
Lịch trực tiếp công dân tuần 45

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 44

Ngày đăng 26/10/2018 | 04:55  | Lượt xem: 137
Lịch trực tiếp công dân tuần 44

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 43

Ngày đăng 20/10/2018 | 02:30  | Lượt xem: 124
Lịch trực tiếp công dân tuần 43

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 42

Ngày đăng 12/10/2018 | 05:03  | Lượt xem: 135
Lịch trực tiếp công dân tuần 42

Thông báo lịch trực tiếp công dân tuần 41

Ngày đăng 04/10/2018 | 04:41  | Lượt xem: 120
Lịch trực tiếp công dân tuần 41