lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân phường Phúc Lợi
Ngày đăng 01/08/2015 | 09:33  | Lượt xem: 195

Lịch tiếp công dân phường Phúc Lợi

 

          LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

 

Thứ

Thời gian

Trực lãnh đạo

Trực chuyên môn

Hai

Sáng từ 8h00-12h00

Chiều từ 14h00 -17h00

- Đ/c Chu Thị Huế - Chủ tịch UBND

- TTĐU- Đại biểu HĐND

Đ/c Lê Thị Tầm – Công chức Tư pháp hộ tịch

Ba

Sáng từ 8h00-12h00

Chiều từ 14h00 -17h00

- Thường trực Ủy ban MTTQ

Đ/c Nguyễn Thị Mai Thi – Địa chính

Sáng từ 8h00-12h00

Chiều từ 14h00 -17h00

- Đ/c Đinh Tiến Cương – Phó chủ tịch UBND phường

Đ/c Lê Thị Tầm – Công chức Tư pháp hộ tịch

Năm

Sáng từ 8h00-12h00

Chiều từ 14h00 -17h00

 

Đ/c Nguyễn Hữu Phúc - TTND

Đ/c Lê Thị Hà - Công chức Văn phòng thống kê

Sáu

Sáng từ 8h00-12h00

Chiều từ 14h00 -17h00

 

Đ/c Lê Thị Tầm - Công chức Tư pháp hộ tịch

Đ/c Doãn Đăng Ngọc - Công chức Địa chính XD

          Địa điểm tiếp dân: Phòng tiếp dân – Trụ sở ĐU-HĐND-UBND phường Phúc Lợi