lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 3/2018
Ngày đăng 01/03/2018 | 18:07  | Lượt xem: 121

Lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 3/2018

Thông Báo số 184/TB-UBND ngày 01/03/2018 lịch tiếp công dân của UBND phường tháng 3/2018    

Xem chi tiết tại đây!