lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2018
Ngày đăng 27/03/2018 | 17:41  | Lượt xem: 154

Lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2018

Thông Báo số 17/TB-HĐND ngày 27/03/2018 lịch trực tiếp công dân của đại biểu HĐND phường quý II/2018 

Xem chi tiết tại đây!