lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 5/2018
Ngày đăng 27/04/2018 | 17:22  | Lượt xem: 190

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 5/2018

Thông Báo số 501/TB-UBND ngày 27/04/2018 lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 5/2018

Xem chi tiết tại đây!