lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 6/2018
Ngày đăng 30/05/2018 | 16:03  | Lượt xem: 120

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 6/2018

Thông Báo số 636/TB-UBND ngày 30/05/2018 lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 6/2018

Xem chi tiết tại đây!