lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của HĐND phường Phúc Lợi quý III/2018
Ngày đăng 30/05/2018 | 16:28  | Lượt xem: 118

Lịch trực tiếp công dân của HĐND phường Phúc Lợi quý III/2018

Thông Báo số 29/TB-HĐND ngày 30/05/2018 lịch trực tiếp công dân của HĐND phường Phúc Lợi quý III/2018

Xem chi tiết tại đây!