lịch tiếp công dân

Thông báo lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 7/2018
Ngày đăng 29/06/2018 | 17:18  | Lượt xem: 244

Lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 7/2018

Thông Báo số 763/TB-UBND ngày 29/6/2018 lịch trực tiếp công dân của UBND phường Phúc Lợi tháng 7/2018

Xem chi tiết tại đây!