lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân tháng 8/2018
Ngày đăng 06/08/2018 | 15:44  | Lượt xem: 201

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 8/2018

Thông Báo số 898/TB-UBND ngày 06/8/2018 lịch trực tiếp công dân tháng 8 UBND phường Phúc Lợi

Xem chi tiết tại đây!