lịch tiếp công dân

Thông báo lịch tiếp công dân tháng 12/2018 UBND phường Phúc Lợi
Ngày đăng 30/11/2018 | 17:43  | Lượt xem: 123

Lịch trực tiếp công dân tháng 12/2018 UBND phường Phúc Lợi

Thông Báo số 1364/TB-UBND ngày 30/11/2018 lịch trực tiếp công dân UBND phường Phúc Lợi

Xem chi tiết tại đây!