văn bản hướng dẫn về TĐKT

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
13/QĐ-UBND Về việc khen thưởng Tổ dân phố văn hóa năm 2017 18/01/2018
12/QĐ-UBND Về việc công nhận danh hiệu "Lao động tiên tiến" phường Phúc Lợi năm 2017 18/01/2018
11/QĐ-UBND Về việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017 18/01/2018
Công văn 840//UBND-HĐTĐKT Công văn Về việc xác nhận thành tích và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại nơi cư trú đối với gương Điển hình tiên tiến, "Người tốt việc tốt" được phát hiện trong cuộc thi 05/09/2017
Tờ trình 775/TTr-UBND Tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" cấp Quận năm 2017 17/08/2017
Báo cáo 256/BC-UBND Báo cáo tổng kết phong trào thi đua "Người tốt, việc tốt" năm 2017; Tổng kết cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quânj Long Biên năm 2017" và sơ kết thi đua đợt I/2017 phường Phúc Lợi 17/08/2017
Quyết định 151/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động hè phường Phúc Lợi năm 2017 02/08/2017
Tờ trình 723/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2002/NQLT 01/08/2017
Số 283/TĐKT Về việc nộp bài viết tham gia cuộc thi "viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" 17/04/2017
Số 266/TTr-UBND Tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Bộ công an năm 2017 11/04/2017
Công văn 248/HĐTĐKT Công văn về việc đẩy mạnh cuộc thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt,việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2017 05/04/2017
Số 248/HĐTĐKT Về việc đẩy mạnh cuộc thi "viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt" trong phong trào thi đua yêu nước quận Long Biên năm 2017 05/04/2017
Số 240/TTr-TĐKT Tờ trình về việc đề nghị xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng" 31/03/2017
Công văn 211/UBND-TĐKT Về việc đề nghị Quận khen thưởng CB, CC tháng 03/2017 28/03/2017
Quyết định 60/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 03/2017 28/03/2017
Kế hoạch 74/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 28/03/2017
Số 189/TĐKT Về việc: Bài viết tham gia cuộc thi "viết về gương điển hình tiên tiến, Người tốt việc tốt" 20/03/2017
Kế hoạch 74/KH-HĐTĐKT Kế hoạch phát động phong trào thi đua đợt I năm 2017 16/03/2017
Số 66/UBND-TĐKT Báo cáo kết quả rà soát thành tích khen cao năm 2017 10/03/2017
Quyết định 41/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn phường Phúc Lợi năm 2017 02/03/2017