văn bản hướng dẫn về TĐKT

Số văn bản Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
51/QĐ-UBND Quyết định Ban hành quy định về công tác thi đua khen thưởng năm 2016 19/02/2016
27/QĐ-UBND khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2015 26/01/2016
11/QĐ-UBND Khen thưởng cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong lĩnh vực hoạt động của HĐND phường nhiệm kỳ 2011-2016 19/01/2016
39/UBND-HĐTĐKT Đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân năm 2016 18/01/2016
15/KH-UBND kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2016 18/01/2016
1124/UBND-HĐTĐKT Công văn Chấm điểm thi đua Tổ dân phố năm 2015 09/12/2015
434/BC-TĐKT Báo cáo Tổng kết công tác thi đua , khen thưởng năm 2015. phương hướng nhiệm vụ năm 2016 04/12/2015
375/QĐ-UBND Quyết định Thưởng các cá nhân tháng 11/2015 02/12/2015
371/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng cá nhân tháng 10/2015 26/11/2015
1111/TTr-UBND Tờ trình đề nghị khen thưởng thành tích trong phong trào toàn dân BVANTQ 17/11/2015
1086/HĐTĐKT Công văn Chấm điểm thi đua 6 tháng cuối năm 2015 12/11/2015
359/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng các cá nhân tháng 10/2015 06/11/2015
330/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên khéo phường Phúc Lợi năm 2015 02/11/2015
317/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng các cá nhân tháng 9/2015 02/11/2015
943/UBND-TĐKT Quyết định về việc thưởng cán bộ, công chức, lao động hợp đồng hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng 9. 02/11/2015
330/QĐ-UBND Quyết định về việc khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên khéo phường Phúc Lợi năm 2015 21/10/2015
317/QĐ-UBND Quyết định về việc thưởng các cá nhân tháng 9/2015 09/10/2015
19/TB-TĐKT Kết quả chấm điểm thi đua các phường 6 tháng đầu năm 31/07/2015
19/TB-TĐKT Kết quả chấm điểm thi đua các phường 6 tháng đầu năm 31/07/2015
01//2015/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi bổ sung một số điều của QĐ 06/2014/QĐ-UBND của UBND Quận về công tác thi đua khen thưởng 29/07/2015