thông báo

Thông báo về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Ngày đăng 20/05/2020 | 10:13  | Lượt xem: 182

Ngày 18/5/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 491/TB-UBND về việc niêm yết công khai các văn bản thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19:

1. Các văn bản niêm yết:

- Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19;

- Quyết định 1955/QĐ-UBND ngày 12/05/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội

2. Thời gian niêm yết: Từ ngày 18/5/2020 đến hết ngày 30/06/2020

Xem chi tết tại đây!