thông báo

Thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 6/2020
Ngày đăng 29/05/2020 | 15:36  | Lượt xem: 174

Căn cứ Luật tiếp công dân số 42/2013/QH13 được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 25/11/2013; Quy chế hoạt động của UBND phường nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 28/5/2020, UBND phường Phúc Lợi ban hành thông báo lịch trực tiếp công dân tháng 6/2020.

1. Thời gian trực tiếp công dân: Thứ hai hàng tuần ( Sáng từ 8h00 đến 11h00; Chiều từ 14h00 đến 16h00).

2. Thành phần tham gia trực tiếp công dân: Gồm lãnh đạo UBND phường; các công chức, đại diện đoàn thể được phân công nhiệm vụ tiếp công dân.

3. Địa điểm trực tiếp công dân: Tại phòng tiếp công dân trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Phúc Lợi

UBND phường Phúc Lợi thông báo để nhân dân biết. Chi tiết thông báo xem tại đây./.