thông báo

Thông báo niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 2
Ngày đăng 15/06/2020 | 11:27  | Lượt xem: 196

Ngày 12/06/2020 UBND phường Phúc Lợi đã ban hành Thông báo số 607/TB-UBND Về việc niêm yết công khai kết quả xét duyệt danh sách Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của đại dịch covid-19 đủ điều kiện đề nghị hỗ trợ đợt 2

1. Thời gian niêm yết: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 16/6/2020

2. Địa điểm niêm yết:

- Tại trụ sở UBND phường.

- Trang thông tin điện tử phường.

- Tại Nhà văn hóa các tổ dân phố 1+2+3; 4; 5+6; 7+8; 9+10+11; 12; 13

Xem chi tiết tại đây!