thông báo

Thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất
Ngày đăng 26/08/2020 | 19:20  | Lượt xem: 170

UBND phường Phúc Lợi thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

UBND phường Phúc Lợi thực hiện công khai Quyết định 3588/QĐ-UBND ngày 17/08/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung KHSD đất

Xem chi tiết tại đây!

Quyết định!