thông tin hội đồng nhân dân

Phường Phúc Lợi tổ chức thành công kỳ họp chuyên đề HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

09/04/2021 | 14:36  | Lượt xem: 117
Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, sáng ngày 09/4/2021 tại Hội trường trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND phường Phúc Lợi, Hội đồng nhân dân phường tổ chức kỳ họp chuyên đề. Dự kỳ họp có đồng chí...

HĐND phường Phúc Lợi giao ban triển khai nhiệm vụ quý II/2021

Ngày đăng 08/04/2021 | 03:40  | Lượt xem: 112
Chiều ngày 08/4/2021, tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động HĐND phường quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2021.

HĐND phường Phúc Lợi giao ban triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021

Ngày đăng 05/03/2021 | 10:23  | Lượt xem: 94
Sáng ngày 05/3/2021, tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động HĐND phường tháng 2, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2021.

Mẫu hồ sơ ứng cử, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày đăng 20/02/2021 | 10:59  | Lượt xem: 115
Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, ngày 19/02/2021, Ủy ban bầu cử quận Long Biên đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBBC ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị...

Hội đồng nhân dân phường Phúc Lợi khảo sát công tác vệ sinh môi trường tại các trường công lập trên địa bàn phường.

Ngày đăng 02/02/2021 | 06:06  | Lượt xem: 102
Thực hiện kế hoạch số 02/KH-HĐND ngày 26/02/2021 của Thường trực HĐND phường Phúc Lợi, ngày 02 tháng 02 năm 2021, Thường trực Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức 04 buổi khảo sát tại 02 trường mầm...

Một số kết quả nổi bật trong hoạt động của HĐND phường Phúc Lợi nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 02/02/2021 | 11:28  | Lượt xem: 162
HĐND phường Phúc Lợi khóa III, được cử tri tín nhiệm bầu ra ngày 22/5/2016, hoạt động trên cơ sở những quy định của hiến pháp và pháp luật. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo...

HĐND phường Phúc Lợi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ XI

Ngày đăng 07/01/2021 | 05:10  | Lượt xem: 141
Chiều ngày 07/01/2021, Ủy ban MTTQ phường Phúc Lợi phối hợp với HĐND, UBND phường tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ XI, HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 để thông báo kết quả kỳ họp.

HĐND phường Phúc Lợi tổ chức thành công kỳ họp thứ XI, khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 25/12/2020 | 06:34  | Lượt xem: 117
Sáng ngày 25/12/2020, HĐND phường Phúc Lợi tổ chức khai mạc kỳ họp thứ XI - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, HĐND phường xem xét, thảo luận các báo cáo: Tình hình thực hiện...

Kết quả hoạt động HĐND phường Phúc Lợi năm 2020

Ngày đăng 23/12/2020 | 06:21  | Lượt xem: 122
Ngay từ đầu năm,Thường trực HĐND phường đã tập trung chỉ đạo chủ động, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng theo đúng tinh thần chủ đề năm của Thành phố, Quận, phường,...

Đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ XI - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày đăng 16/12/2020 | 09:13  | Lượt xem: 97
Trong hai ngày 13 và 14 tháng 12 năm 2020, Đại biểu HĐND phường Phúc Lợi đã tổ chức tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ XI - HĐND phường khoá III tại 05 đơn vị bầu cử trên toàn phường.

Phường Phúc Lợi triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp XI-HĐND phường

Ngày đăng 09/12/2020 | 03:03  | Lượt xem: 67
Chiều ngày 09/12/2020, tại trụ sở phường Phúc Lợi, HĐND phường tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ XI-HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND phường Phúc Lợi giao ban định kỳ tháng 11/2020

Ngày đăng 04/12/2020 | 06:06  | Lượt xem: 89
Chiều nay, ngày 04/12/2020, tại Phòng họp, HĐND phường Phúc Lợi tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2020.

HĐND phường Phúc Lợi giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp X-HĐND phường

Ngày đăng 05/11/2020 | 10:55  | Lượt xem: 36
Sáng ngày 05 tháng 11 năm 2020 tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND phường tổ chức giám sát công tác giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp X-HĐND phường.

HĐND phường Phúc Lợi giao ban định kỳ tháng 10/2020

Ngày đăng 03/11/2020 | 09:47  | Lượt xem: 37
Sáng nay, ngày 03/11/2020, tại Phòng họp, HĐND phường Phúc Lợi tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 10, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2020.

HĐND phường Phúc Lợi giám sát công tác quản lý đất công, hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản

Ngày đăng 24/09/2020 | 11:09  | Lượt xem: 62
Sáng ngày 24 tháng 9 năm 2020 tại phòng họp số 1, Thường trực HĐND phường tổ chức giám sát công tác quản lý đất công, hợp đồng thuê thầu, thu hoa lợi công sản 9 tháng đầu năm 2020

Ban KT-XH , HĐND phường khảo sát công tác đảm bảo VSATTP tại các trường học trên địa bàn.

Ngày đăng 23/09/2020 | 03:14  | Lượt xem: 56
Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình công tác năm 2020 của HĐND. Sáng ngày 22/9/2020, Ban KT-XH phường Phúc Lợi tổ chức khảo sát thực tế công tác VSATTP tại các trường học trên địa bàn phường.

HĐND phường Phúc Lợi giao ban định kỳ tháng 8/2020

Ngày đăng 04/09/2020 | 05:11  | Lượt xem: 132
Sáng nay, ngày 04/9/2020, tại Phòng họp, HĐND phường Phúc Lợi tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2020.

Tổ chức bộ máy của HĐND phường Phúc Lợi từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Ngày đăng 19/08/2020 | 10:45  | Lượt xem: 59
Trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, cử tri phường Phúc Lợi đã bầu 25 đại biểu HĐND phường, bằng với số đại biểu được bầu ở nhiệm kỳ 2011-2016.

HĐND phường Phúc Lợi giao ban định kỳ tháng 07/2020

Ngày đăng 06/08/2020 | 04:35  | Lượt xem: 57
Chiều nay, ngày 06/8/2020, tại Phòng họp, HĐND phường Phúc Lợi tổ chức giao ban đánh giá kết quả hoạt động của HĐND phường tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/2020.

Duy trì chất lượng, hiệu quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2020 HĐND phường Phúc Lợi

Ngày đăng 04/08/2020 | 11:43  | Lượt xem: 68
6 tháng đầu năm, HĐND phường Phúc Lợi đã đổi mới trong hoạt động điều hành tổ chức các kỳ họp HĐND phường, các hoạt động giám sát và khảo sát của Thường trực HĐND và các ban HĐND phường theo hướng...

hội đồng nhân dân