thông tin tuyên truyền

Sóng điện từ của các trạm thu phát thông tin di động không gây hại đến sức khỏe con người
Ngày đăng 15/02/2017 | 12:38  | Lượt xem: 211

Sóng điện từ của các trạm thu phát thông tin di động không gây hại đến sức khỏe con người

Trong môi trường xung quanh của chúng ta luôn tồn tại sóng điện từ trường. Từ nhiều nguồn khác nhau như sự hoạt động của máy móc công nghiệp, thiết bị điện, va chạm các vật thể, nguồn điện, máy phát sóng radio... Tùy theo mức độ mà năng lượng sóng vô tuyến đi vào cơ thể và tạo thành nhiệt, nhưng mức độ quá yếu thì lượng nhiệt này sẽ tự bị tải đi bởi tiến trình điều hòa nhiệt tự nhiên của cơ thể.

Các tính toán ước lượng theo công thức toán học, giả thiết trong các điều kiện khắc nghiệt nhất, thì tùy theo công suất của các trạm BTS (thông thường là 20W) mà giới hạn khoảng cách an toàn từ 10-15m tính từ trục ăng ten ra theo chiều ngang vuông góc với ăng ten. Phía dưới chân cột ăng ten hâu như thỏa mãn tiêu chuân phơi nhiễm vì các ăng ten thông tin di động phát chùm sóng theo chiều ngang, cường độ trường tần số vô tuyên ở ngay phía dưới của ăng ten rất thâp. Giá trị mật độ dòng năng lượng giảm rất nhanh theo khoảng cách, do vậy, đa phần các trạm đều dáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam và an toàn cho người dân sông phía dưới và xung quanh trạm.

Theo quy định của Bộ Bưu chính Viễn thông (nay là bộ Thông tin và Truyền thông) đối với bức xạ điện từ của các trạm BTS, tiêu chuấn tiếp đất và chống sét của các công trình viễn thông tuân thủ theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005, giá trị mật độ dòng năng lượng quy định đổi với các trạm BTS là 2W/m2. Giá trị này nghiêm ngặt hơn khi so sánh với các giới hạn của một sổ tố chức và một số quốc gia (ước tính đối với các trạm BTS, hoạt động tại tần số 900MHz) như Mỳ, Nhật: 6 W/m2, Anh là 32 w/m2'. Như vậy, nhằm bảo vệ người dân sống quanh các trạm thu phát sóng vô tuyên khỏi ảnh hưởng của phơi nhiễm vô tuyến điện, Bộ Thône tin và Truyền thông đà có các quy định về mức giới hạn an toàn cũng như quản lý theo hình thức kiểm định các công trình viễn thông.

Từ năm 2006, một số phương tiện thông tin đại chúng đã có những tin, bài phản ánh việc ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm thu phát thông tin di động đên sức khỏe con người. Điêu này khiến cho tại một số bộ phận nhân dân có phán ứng tiêu cực, gây cản trở việc lắp đặt hoặc yêu cầu di dời trạm thu phát do lo ngại có ảnh hưởng đến sức khỏe.

Bộ TT-TT đã phối hợp cùng với nhiều tổ chức, các nhà khoa học và trung tâm nghiên cứu đê xem xét kỹ lưỡng vấn đề ảnh hưởng của trạm phát sóng BTS đổi với sức khỏe người dân. Thanh tra Bộ TT-TT cũng đă có trả lời chất vấn Quốc hội theo văn bản sổ 1046/BTTTT-TT ra ngày 19/11/2007. Trước đó, Bộ BC-VT và Bộ KH- CN cũng đã có văn bản gửi Vãn phòng Chính phủ giải trình vấn đề này. Theo đó, mạng di động toàn câu hiện đã và đang được khai thác tại hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới với số lượng người sử dụng lớn. Tại các thành phố trên thế giới, đều xây dựng các trạm thu phát theo cấu trúc mạng tế bào với mật độ cao, để đảm bảo vùng phủ sóng và chất lượng dịch vụ. Công nghệ thông tin di động mà Việt Nam dang sử dụng hiện nay hoàn thoàn dựa trên các công nghệ mà thế giới đang sử dụng.

Liên quan đến việc ảnh hưởng của các trạm thu, phát sóng thông tin di động đến sức khỏe con người, trên thể giới đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu quy mô. Sau quá trình nghiên cứu cùng các tổ chức tiêu chuấn hóa như Liên minh viễn thông thê giới, ủy ban phòng chống bức xạ lon hóa và các tổ chức nghiên cứu độc lập khác vê mối liên quan giữa hệ thống điện thoại di động và sức khỏe con người, trong tài liệu số 304 được công bổ tháng 5/2006 của Tổ chức Y tế thế giới, tổ chức này khẳng định: "Xét về mức phơi nhiễm rất thấp và các kết quả nghiên cứu thu thập được đến nay, không có bằng chứng khoa học thuyết phục nào cho thấy tín hiệu tản sô vô tuyển yếu từ các trạm thu phát vô tuyến và các mạng vô tuyên gảy ra ảnh hường có hại tới sức khỏe".

Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã có các văn bản hướng dẫn các Sở TT&TT và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động thực hiện theo dứng các quy định đế đảm bảo an toàn cho người dân sống gần các trạm BTS. Theo dó "nếu trạm thu phát sóng nào có giá trị phơi nhiêm điện từ lớn hơn giá trị trong TCVN 3718-1:2005 tại khu vực người dân sinh sống hoặc đi lại thì trạm thu phát sóng đó chắc chan sẽ không được hoạt động. "

Thời gian qua, một số bộ phận dân chúng trên địa bàn Thành phố cũng đã có kiến nghị, phản ánh về ảnh hưởng của trạm thu phát sóng cao tần mạng điện thoại di dộng như khu đô thị Bắc Linh Đàm, Hải Bối - Đông Anh. Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã kiếm tra thực tế đôi vói ảnh hưởng sức khỏe người dân sinh sống tại các khu vực lắp đặt trạm BTS. Theo đó, việc xem xét sóng điện từ có ánh hưởng đến sức khỏe người dân trong khu vực lắp đặt trạm phụ thuộc vào các thông trổ giá trị mật độ dòng năng lượng chứ không phụ thuộc vào số lượng nhiều trạm BTS được lắp gần nhau.

Bên cạnh đó, từ khi có các lo ngại về ảnh hưởng của sóng điện từ của các trạm BTS, đã có nhiều cuộc đo thử được thực hiện theo phản ánh, bức xúc của người dân, hoặc theo yêu cầu của doanh nghiệp lắp đặt trạm BTS. Kết quả đo kiểm sức khỏe ở những nơi người dân phản ánh về hiện tượng sức khỏe đều cho thấy mức độ phơi nhiễm đều nhỏ hơn giá trị tiêu chuẩn rất nhiều. Như vậy, những thông tin về ảnh hưởng của trạm thu phát sóng cao tần mạng điện thoại di động chủ yếu xuất phát từ tâm lý lo ngại của người dân sống xung quanh trạm phát sóng hoặc một sổ trạng thái tâm lý khác không liên quan đến sóng điện từ trường và không do sóng điện từ trường gây ra.

Nguồn: Phòng Văn hóa và Thông tin quận Long Biên