thông tin tuyên truyền

Quyết định 54/2016/QĐ-UBND: Ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt, dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên đại bàn thành phố Hà Nội
Ngày đăng 07/03/2017 | 08:05  | Lượt xem: 528

Ban hành giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải sinh hoạt

Xem chi tiết tại đây.