thông tin tuyên truyền

Quy trình kiểm thực và lưu mẫu thức ăn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và bếp ăn tập thể
Ngày đăng 04/05/2017 | 15:50  | Lượt xem: 6489

Ngày 31/3/2017, Bộ Y tế ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống"

Theo Điều 1 Hướng dẫn này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống sau đây bắt buộc phải thực hiện quy trình kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn, gồm: cơ sở chế biến suất ăn sẵn; căng tin kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể; bếp ăn, nhà hàng ăn uống của khách sạn, khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống.

Trong đó, Kiểm thực ba bước là việc thực hiện kiểm tra, ghi chép và lưu giữ tài liệu tại cơ sở ghi chép nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm trong suốt quá trình từ khi nhập nguyên liệu, thực phẩm, sơ chế, chế biến, phân chia, bảo quản và vận chuyển thức ăn cho đến khi ăn uống tại cơ sở bao gồm:

- Bước 1. Kiểm tra trước khi chế biến thức ăn (kiểm tra nguyên liệu, thực phẩm nhập về để chế biến).

- Bước 2. Kiểm tra trong quá trình chế biến thức ăn (kiểm tra người tham gia chế biến, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, vệ sinh khu vực chế biến và phụ trợ).

- Bước 3. Kiểm tra trước khi ăn (kiểm tra khu vực bày thức ăn; vệ sinh bát, đĩa, dụng cụ ăn uống; dụng cụ che đậy, trang thiết bị phương tiện bảo quản thức ăn đối với thực phẩm không ăn ngay hoặc vận chuyển đi nơi khác).

Món ăn bắt buộc lưu mẫu bao gồm tất cả các món ăn của bữa ăn từ 30 suất ăn trở lên. Mẫu thức ăn được lấy trước khi bắt đầu ăn hoặc trước khi vận chuyển đi nơi khác. Thời gian lưu mẫu thức ăn ít nhất là 24 giờ kể từ khi lấy mẫu. Khi có nghi ngờ ngộ độc thực phẩm hoặc có yêu cầu của cơ quan quản lý thì không được hủy mẫu lưu cho đến khi có thông báo khác.

Xem chi tiết Quyết định tại đây./.