thông tin tuyên truyền

Từ 1/7/2017 nâng mức trợ cấp đối với người có công
Ngày đăng 15/06/2017 | 09:35  | Lượt xem: 139

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2017/NĐ-CP về mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Theo đó, từ ngày 1/7/2017 mức tăng sẽ từ 1.318.000 đồng lên 1.417.000 đồng.