thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn về việc lắp đặt biển chỉ dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 17/08/2017 | 21:10  | Lượt xem: 183

Ngày 14 tháng 8 năm 2017, UBND quận Long Biên phát hành văn bản Hướng dẫn về việc lắp đặt biển chỉ dẫn cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn quận Long Biên

Xem chi tiết tại đây!