thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn thực hiện thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn quận Long Biên
Ngày đăng 06/10/2017 | 16:17  | Lượt xem: 1011

Ngày 20/9/2017, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 1930/UBND-TCKH về việc hướng dẫn thực hiện thu, nộp quỹ Phòng, chống thiên tai.

Theo đó:

1. Đối tượng và mức đóng góp gồm:

- Các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn quận: Mức đóng góp bắt buộc một năm là hai phần vạn (2/10.000) trên tổng giá trị tài sản hiện có tại quận Long Biên theo báo cáo tài chính hàng năm nhưng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú, tạm trú sinh sống và làm việc trên địa bàn quận Long Biên từ đủ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng góp như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp;

+ Người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng;

+ Người lao động khác, trừ các đối tượng đã được quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này, đóng 15.000 đồng/người/năm.

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp tự nguyện cho Quỹ.

2. Đối tượng, mức được miễn, giảm và thời gian tạm hoãn đóng góp:

- Đối tượng được miễn đóng góp:

+ Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng của liệt sỹ;

+ Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí;

+ Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học, Dạy nghề;

+ Người khuyết tật hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên; người mắc bệnh hiểm nghèo có chứng nhận của bệnh viện từ cấp huyện trở lên;

+ Người đang trong giai đoạn thất nghiệp hoặc không có việc làm từ 6 tháng trong 1 năm trở lên;

+ Thành viên hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo; thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn;

+ Hợp tác xã không có nguồn thu;

+ Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn quận Long Biên trong năm bị thiệt hại do thiên tai gây ra về tài sản, nhả xưởng, thiết bị; phải tu sửa, mua sắm với giá trị lớn hơn hai phần vạn (2/10.000) tổng giá trị tài sản của tổ chức hoặc phải ngừng sản xuất kinh doanh từ 5 ngày trở lên.

- Đối tượng được giảm, tạm hoãn đóng góp:

Tổ chức kinh tế hạch toán độc lập có trụ sở chính hoặc chi nhánh đóng trên địa bàn quận Long Biên được miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thì được xem xét giảm hoặc tạm hoãn đóng góp Quỹ. Cụ thể như sau:

+ Trường hợp đang trong thời gian miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, được giảm 50% mức phải đóng góp quỹ.

+ Trường hợp đang trong thời gian giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, được tạm hoãn đóng góp 01 năm và thu bù vào năm kế tiếp.

3. Thẩm quyền quyết định miễn, giảm, tạm hoãn và thời hạn được miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp quỹ:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định miễn, giảm, tạm hoãn đối với các đối tượng được quy định. Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm xác định đối tượng được miễn, giảm, tạm hoãn, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND quận.

- Việc xét miễn, giảm, tạm hoãn đóng góp Quỹ được tiến hành mỗi năm một lần vào thời điểm giao chỉ tiêu kế hoạch thu Quỹ. Trường hợp miễn, giảm, tạm hoãn do thiệt hại về thiên tai, các tổ chức, cá nhân phải báo cáo thiệt hại về UBND phường để tổng hợp gửi UBND quận quyết định. Trường hợp đối tượng đã đóng góp tiền nộp vào Quỹ, nếu được xét miễn, giảm, tạm hoãn thì số tiền đã nộp được trừ vào số tiền đóng góp của năm sau.

Xem chi tiết Hướng dẫn tại đây./.