thông tin tuyên truyền

Tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
Ngày đăng 19/01/2018 | 18:35  | Lượt xem: 191

Ngày 10/01/2018, Ban Tuyên giáo quận ủy ban hành Công văn 225-CV/BTGQU về việc gửi tài liệu tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Chi tiết CV số 225-CV/BTGQU