thông tin tuyên truyền

Phường Phúc Lợi công khai danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường
Ngày đăng 17/04/2018 | 16:22  | Lượt xem: 154

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 19/01/2018 của UBND phường Phúc Lợi về công tác ATTP năm 2018. Sau quá trình điều tra cơ bản, UBND phường công khai danh sách các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn phường.

Chi tiết xem tại đây./.

Chi tiết xem tại đây./.