thông tin tuyên truyền

Thành phố Hà Nội công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã
Ngày đăng 19/12/2019 | 14:52  | Lượt xem: 840

Ngày 17/12/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 7130/QĐ-UBND công bố Danh mục 10 thủ tục hành chính lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

Danh mục 10 thủ tục hành chính bao gồm:

1. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa;

2. Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa;

3. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật;

4. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện;

5. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện;

6. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác;

7. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

8. Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa;

9. Xóa giấy chứng nhận đăng ký phương tiện;

10. Xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa hoặc trình báo đường thủy nội địa bổ sung.

Chi tiết xem tại đây./.