thông tin tuyên truyền

Thực hiện chỉ thị 19/CT-UBND ngày 25/12/2019 của UBND Thành phố Hà Nội
Ngày đăng 13/01/2020 | 15:17  | Lượt xem: 51

Ngày 25/12/2019, UBND Thành phố Hà Nội ban hành chỉ thị số 19/CT-UBND về các biện pháp khắc phục, hạn chế ô nhiễm, cải thiện chỉ số không khí (AQI) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chỉ thị nêu rõ các nội dung yêu cầu người dân tích cực hưởng ứng, tham gia thực hiện như:

- Không đốt rác thải tự phát, đốt rơm rạ và phụ phẩm nông nghiệp sau khi thu hoạch vụ mùa.

- Không vứt rác thải bừa bãi, không đúng nơi quy định.

- Hạn chế đốt hương, vàng mã trong hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng.

- Hưởng ứng Chương trình trồng cây xanh trên địa bàn Thành phố do UBND Thành phố Hà Nội phát động, tích cực trồng cây xanh tại khu vực mình sinh sống, tại mỗi hộ gia đình.

- Tham gia lưu thông bằng các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân; ưu tiên sử dụng các  loại phương tiện giao thông chạy bằng nhiên liệu sạch, nhiên liệu tái tạo, điện, giảm phát thải ô nhiễm môi trường không khí.

- Phát huy vai trò giám sát của nhân dân đối với các hoạt động gây ô nhiễm môi trường, người dân tham gia cung cấp video, hình ảnh các phương tiện chở quá tải, không che chắn gây phát tán bụi, phế thải tới các cơ quan chức năng để xử lý vi phạm theo quy định.

Xem chi tiết tại đây!