thông tin tuyên truyền

UBND phường Phúc Lợi công bố Danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật có thời điểm hết hiệu lực thi hành trong năm 2019 .
Ngày đăng 06/02/2020 | 15:21  | Lượt xem: 49

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Long Biên tại văn bản 159/UBND-TP ngày 05/02/2020 về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc Hội khóa XIV, ngày 06/02/2020, UBND Phường Phúc Lợi ban hành quyết định số 26/QĐ-UBND công bố Danh mục các văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND-UBND phường ban hành có thời điểm hết hiệu lực thi hành trong năm 2019.

Danh mục 02 văn bản Quy phạm pháp luật do HĐND-UBND phường ban hành có thời điểm hết hiệu lực thi hành trong năm 2019,bao gồm:

1. Nghị quyết 02/2018/NQ - HĐND ngày 28/12/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng năm 2019.

2. Nghị quyết 01/2019/NQ - HĐND ngày 28/6/2019 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019.

Chi tiết xem tại đây./.