thông tin tuyên truyền

Phường Phúc Lợi với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm
Ngày đăng 04/03/2020 | 09:56  | Lượt xem: 36

Trong những năm qua, công tác phòng, chống các loại tội phạm trên địa bàn phường Phúc Lợi được Đảng ủy, chính quyền phường đặc biệt quan tâm. Với quyết tâm đẩy lùi các loại tội phạm, Công an phường đã tham mưu Đảng ủy, UBND phường nhiều biện pháp tổ chức thực hiện trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình, thường xuyên rà soát, sâu sát địa bàn, đấu tranh tấn công quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội….

Kết quả trên địa bàn phường không để xảy ra những tụ điểm phức tạp về hình sự, các tội phạm về cờ bạc, mại dâm, ma tuý tiếp tục được ngăn ngừa và đấu tranh, công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự tại địa phương có chuyển biến tích cực.

Cùng với tốc độ đô thị hóa nhanh, nền kinh tế địa phương đang trên đà phát triển, sẽ không tránh khỏi phát sinh những vấn đề về tội phạm, vì vậy để nâng hiệu quả công tác phòng, chống các loại tội phạm, công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm đòi hỏi các cấp, các ngành liên quan và toàn thể nhân dân cần phải thực hiện thường xuyên, quyết liệt hơn nữa và thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền đối với công tác phòng, chống tội phạm; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân phố, sự tham gia tích cực của nhân dân trong tố giác tội phạm, việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng, chống tội phạm với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Công tác phòng, chống tội phạm phải được thực hiện song song với cải cách tư pháp, phải tôn trọng quyền dân chủ, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, công dân và phải lấy chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp chặt chẽ với tích cực tấn công trấn áp tội phạm.

2.Thường xuyên tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trên cổng thông tin điện tử, đài truyền thanh và các hình thức phù hợp khác về công tác phòng, chống tội phạm để mỗi người hiểu và tích cực tham gia vào công tác này, từ đó nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm. Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đấu tranh trấn áp, quản lý, giáo dục số đối tượng tù tha về, số đối tượng trong diện quản lý, số người nghiện, số đối tượng có biểu hiện phạm tội về ma túy tại cộng đồng dân cư.

3. Tập trung điều tra, khám phá, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm, nhất là tội xâm phạm an ninh quốc gia, tội phạm về tham nhũng, tội phạm có tổ chức, các loại tội phạm về ma tuý, mua bán người, truyền bá văn hoá phẩm độc hại…

4. Chủ động nhân rộng các mô hình hiệu quả, thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tự nguyện tham gia, góp phần đảm bảo ANTT; kịp thời đề xuất biểu dương, khen thưởng những gương điển hình tiên tiến trong đấu tranh, truy bắt tội phạm để thúc đẩy phong trào phát triển bền vững.

5. Bản thân mỗi gia đình cần nêu cao cảnh giác trong công tác quản lý tài sản; mỗi gia đình cần làm tốt việc quản lý người thân, tích cực lao động, sản xuất nâng cao thu nhập không để họ nhàn rỗi dẫn đến tụ tập cờ bạc góp phần ổn định cuộc sống và phát triển nền kinh tế gia đình, địa phương.

6. Mỗi công dân hãy phát huy tinh thần trách nhiệm trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vì bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Tố giác kịp thời với cơ quan chức năng các hành vi tội phạm để có biện pháp xử lý, ngăn chặn tránh gây hậu quả nghiêm trọng.

Làm tốt công tác đấu tranh với các loại tội phạm là góp phần làm cho xã hội ngày càng văn minh, trật tự an toàn xã hội được ổn định và giữ vững, là nền tảng quan trọng xây dựng phường Phúc Lợi ngày càng phát triển./.