thông tin tuyên truyền

Phường Phúc Lợi quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi
Ngày đăng 04/03/2020 | 10:58  | Lượt xem: 33

Thực hiện Kế hoạch số 424/KH-UBND ngày 17/12/2019 của UBND quận Long Biên về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và giảm đàn chăn nuôi trên địa bàn quận Long Biên năm 2020, ngày 13/01/2020, UBND phường đã xây dựng kế hoạch để triển khai, tổ chức thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND quận.

Theo đó, kế hoạch tập trung vào 2 nội dung lớn đó là công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và việc thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi tiến tới chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường năm 2020.

Đối với công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, UBND phường sẽ tăng cường quản lý và giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm; chủ động phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây dập tắt, ngăn chặn dịch lây lan. Tổ chức tiêm phòng đại trà 2 đợt/năm đồng thời, thực hiện vệ sinh khử trùng, tiêu dộc theo quy định và tổ chức tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, buôn bán, kinh doanh sản phẩm động vật theo kế hoạch của UBND quận.

Việc thực hiện phương án giảm đàn chăn nuôi tiến tới chấm dứt chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn phường năm 2020 là một trong những nội dung được Đảng ủy, chính quyền và dư luận đặc biệt quan tâm. Kết quả rà soát thường xuyên, tính đến thời điểm hiện tại, toàn phường có 29 hộ chăn nuôi, trong đó có 8 hộ chăn nuôi lợn bằng 151 con (trong khu dân cư 5 hộ bằng 17 con), 18 hộ chăn nuôi trâu bò bằng 192 con (trong khu dân cư 6 hộ bằng 8 con), 3 hộ chăn nuôi gia cầm bằng 993 con tập trung ngoài khu dân cư. Đối với 18 hộ chăn nuôi ngoài khu dân cư, tập trung vào một số hộ nuôi với số lượng lớn từ 3 đến 17 con.

Thực hiện chủ trương giám đàn chăn nuôi gia súc, gia cầm được xác định là một nhiệm vụ khó bởi bên cạnh việc thực hiện đúng chủ trương, quy định hiện hành về chăn nuôi thì việc tạo được sự đồng thuận của người dân và các hộ chăn nuôi khi thực hiện chủ trương này là điều mà chính quyền rất quan tâm bởi tập quán, nhu cầu chăn nuôi để cải thiện kinh tế gia đình của các hộ trước đây. Tuy nhiên bằng sự quyết tâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu đề ra, UBND phường xác định các giải pháp cần tập trung thực hiện như bám sát văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để thực hiện Luật chăn nuôi; Tập trung công tác tuyên truyền, vận động để nhân dân nắm và hiểu được chủ trương thực hiện giảm đàn chăn nuôi tiến tới chấm dứt đàn chăn nuôi trên địa bàn quận, phường; Tiếp tục rà soát, thống kê, tiếp nhận thông tin đăng ký giải quyết việc làm và tạo điều kiện cho các hộ gia đình dừng chăn nuôi có nhu cầu vay vốn; hỗ trợ giải quyết việc làm; hỗ trợ địa điểm kinh doanh tại các chợ…đặc biệt đối với những hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tin rằng với sự quyết tâm bằng những giải pháp như đã nêu, năm 2020 phường Phúc Lợi - một phường đô thị của thành phố Hà Nội sẽ thực hiện có hiệu quả chủ trương chấm dứt đàn chăn nuôi góp phần xây dựng phường ngày càng đô thị văn minh và hiện đại./.