thông tin tuyên truyền

Hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách trong phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 04/03/2020 | 11:50  | Lượt xem: 77

Quy trình rửa tay của Bộ Y tế

 

Ai cần đeo khẩu trang y tế?

Khi nào cần đeo khẩu trang y tế?

Cách đeo khẩu trang y tế?

Khi nào cần đeo khẩu trang vải?

Cách đeo khẩu trang vải?