thông tin tuyên truyền

Sở ngoại vụ UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản chỉ đạo việc tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, xuất cảnh việc riêng trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19
Ngày đăng 05/03/2020 | 14:33  | Lượt xem: 47

Thực hiện Chỉ thị 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 và chỉ đạo của UBND thành phố tại văn bản số 1782/VP-KGVX ngày 28/02/2020 về việc rà soát, kiểm tra cử các đoàn ra trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, hôm qua, ngày 04/3/2020, Sở ngoại vụ đã ban hành văn bản 357/NV-LS-NVNONN về việc tổ chức các đoàn ra, đoàn vào, xuất cảnh việc riêng trong thời điểm diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Theo đó, Sở ngoại vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến công tác tổ chức đoàn đi nước ngoài (đoàn ra), đón khách nước ngoài vào làm việc (đoàn vào) và cho phép cán bộ nghỉ việc riêng ra nước ngoài.

Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây./.