thông tin tuyên truyền

Đại biểu HĐND phường tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ II - HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
Ngày đăng 18/07/2016 | 10:53  | Lượt xem: 340

Trong hai ngày 16 và 17/7/2016, Đại biểu HĐND phường Phúc Lợi đã tổ chức tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp thứ II - HĐND phường khoá III tại 05 đơn vị bầu cử trên toàn phường.

Tham dự Hội nghị tiếp xúc với cử tri có các đồng chí lãnh đạo Đảng, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường; Các đồng chí Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, đại diện các bộ phận chuyên môn của UBND phường và cử tri đại diện hộ gia đình trên địa bàn phường.

Tại mỗi đơn vị bầu cử, các đại biểu HĐND phường trình bày tới cử tri báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo của UBND phường về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc trước kỳ họp thứ XI - HĐND phường khóa II; đồng thời báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và thông báo công tác chuẩn bị, nội dung chương trình tổ chức kỳ họp thứ II - HĐND phường khoá III, nhiệm kỳ 2011-2016. Kỳ họp thứ II - HĐND phường khoá III dự kiến diễn ra trong ngày 28/7/2016 để kiểm điểm tình hình thực hiện nghị quyết HĐND phường về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 và xem xét các báo cáo, tờ trình của UBND phường, Uỷ ban MTTQ phường trình tại kỳ họp.

Cử tri tham dự tại đơn vị bầ cử số 1

Tại hội nghị tiếp xúc, của 5 đơn vị bầu cử đã có 42 ý kiến phát biểu của cử tri. Các ý kiến phát biểu của cử tri đều nhất trí với nội dung báo cáo của UBND phường Phúc Lợi về tình hình thực hiện những nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm, cũng như bày tỏ sự ghi nhận đối với những thành tựu mà phường Phúc Lợi đã đạt được trên mọi mặt trong thời gian qua. Bên cạnh đó, trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, đóng góp, các cử tri đã phát biểu bày tỏ những ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND phường xung quanh các vấn đề như: Quan tâm đến công tác cán bộ, tiến độ GPMB một số dự án, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; công tác thi đua khen thưởng kháng chiến, lĩnh vực văn hóa xã hội...

Thay mặt HĐND phường, các vị đại biểu HĐND phường đã tiếp thu, giải trình những vấn đề cử tri kiến nghị và đề nghị UBND phường kiểm tra, xử lý những vấn đề cử tri phản ánh thuộc thẩm quyền; đồng thời ghi nhận đầy đủ những ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền của phường để tổng hợp và chuyển đến các phòng, ban, ngành chức năng xem xét giải quyết trả lời đối với cử tri trong thời gian sớm nhất./.