Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Phường Phúc Lợi sẵn sàng cho ngày bầu cử
Ngày đăng 09/05/2016 | 10:54  | Lượt xem: 619

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ diễn ra vào ngày 22-5-2016, là sự kiện chính trị quan trọng được nhân dân quan tâm. Với tinh thần khẩn trương, các ban, ngành, đoàn thể phường Phúc Lợi đang tích cực triển khai các bước để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật và trở thành ngày hội của toàn dân.

Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Quận ủy Long Biên hướng dẫn công tác tuyên truyền cuộc bầu cử, Đảng ủy xã đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp bằng nhiều hình thức như: phát thanh liên tục trên hệ thống truyền thanh phường, tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp của các ban, ngành, đoàn thể , các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tuyên truyền trực quan bằng tranh cổ động, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích. Qua đó, góp phần động viên mọi tầng lớp nhân dân nêu cao tinh thần làm chủ, ý thức tự giác tham gia bầu cử thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, giúp nhân dân nắm bắt kịp thời thông tin và nội dung về công tác bầu cử.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử được Ban chỉ huy công an phường phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự phường triển khai các phương án đúng kế hoạch. Kịp thời giải quyết những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về các nội dung liên quan đến công tác bầu cử.

UBMTTQ phường đã tổ chức thành công 14 hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. UBND phường đã thành lập  ban bầu cử, tiểu ban bầu cử; 5 khu vực bỏ phiếu. Đồng thời, niêm yết công khai đầy đủ danh sách cử tri của phường tại trụ sở UBND phường và các khu vực bỏ phiếu để cử tri nắm và kịp thời bổ sung những sai sót, thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân.

Tháng 4/2016, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba. Kết quả, đã lựa chọn được 40 người đủ tiêu chuẩn ứng cử để bầu 25 đại biểu HĐND cấp phường nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban bầu cử phường Phúc Lợi đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp đúng quy định của Luật.

Bên cạnh đó, phường đã chủ động chuẩn bị tốt công tác hậu cần, cơ sở vật chất cho ngày bầu cử; đồng thời, cung cấp hòm phiếu, mực dấu, khẩu hiệu trang trí phòng bỏ phiếu, in phiếu bầu... và các điều kiện phục vụ bầu cử cho các khu vực bỏ phiếu. 

Cử tri xem bảng yêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt các ứng cử viên

Hiện tại, Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Phúc Lợi đang tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống dịch bệnh, thiên tai trên địa bàn phường. Tổ chức cho các ứng cử viên gặp gỡ, tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo quy định..., bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.