Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Hội LHPN phường Phúc Lợi với công tác tuyên truyền cho ngày bầu cử
Ngày đăng 12/05/2016 | 15:41  | Lượt xem: 415

Trong thời gian qua, cùng với các ban ngành, đoàn thể, Hội liên hiệp phụ nữ phường Phúc Lợi đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân về vai trò, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, vận động nữ cử tri đi bầu cử đúng luật, sáng suốt lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp.

Để bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn phường được đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu tháng 3, Ban Thường vụ Hội LHPN phường đã ban hành kế hoạch hướng dẫn tuyên truyền và tham gia bầu cử tới 100% các chi hội trên địa bàn phường để nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động, làm cho cán bộ, hội viên, các tầng lớp phụ nữ nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị này, từ đó thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của công dân về bầu cử. Yêu cầu đặt ra cho các cấp Hội là phải tích cực, chủ động tham mưu, giới thiệu, đề xuất nguồn nhân sự nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định tại Điều 8 và Điều 9, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, bảo đảm đạt tỷ lệ ít nhất 35%; vận động hội viên, phụ nữ đi bầu cử, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% cử tri nữ tham gia bầu cử.

Hiện tại Hội LHPN phường đang tập trung tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai công tác bầu cử của ủy ban bầu cử phường. Các hoạt động tuyên truyền bầu cử được lồng ghép trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1976 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tuyên truyền về đại hội phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2016 – 2021, sinh hoạt hội viên đợt 19/5….

Bên cạnh đó, Hội đã chủ động tham mưu, giới thiệu, rà soát nguồn cán bộ nữ, đề xuất phụ nữ đủ điều kiện, tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND phường  theo quy định. Nhằm góp phần tăng tỷ lệ nhân sự nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường, Hội LHPN  phối hợp với ban thường trực ủy ban MTTQ phường giám sát trong quá trình thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trong đó hội LHPN tập trung giám sát việc thực hiện Điều 8, Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 về bảo đảm sự tham gia của phụ nữ, của tổ chức hội LHPN trước, trong và sau bầu cử.

Thời gian tới, hội LHPN phường sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia công tác bầu cử và đi bỏ phiếu bảo đảm thời gian quy định, vận động cử tri nói chung, cử tri nữ nói riêng tích cực đi bầu cử. Cùng với các hoạt động tuyên truyền bầu cử, các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động, đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đã đề ra, thiết thực lập thành tích chào mừng thành công cuộc bầu cử.