Tin tức - Sự kiện - Nổi bật

Phường Phúc Lợi: Phát huy hiệu quả mô hình hoạt động nhà văn hóa tổ dân phố
Ngày đăng 17/05/2016 | 16:32  | Lượt xem: 628

Trong năm qua, UBND phường Phúc Lợi luôn xác định đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng đời sống văn hóa theo phương châm hướng về cơ sở, tập trung đầu tư cho cơ sở, trong đó, chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa cơ sở.

Thực hiện Quyết định số 494/QĐ-UBND ngày 26/1/2015 của UBND quận Long Biên về việc ban hành Quy định Mô hình hoạt động Nhà văn hoá tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên. UBND phường Phúc Lợi đã xây dựng kế hoạch, triển khai tới 100% các tổ dân phố tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện căn cứ vào đặc điểm tình hình của từng Tổ dân phố, UBND phường đã lựa chọn 2 TDP 13 và 14 thực hiện mô hình điểm NVHTDP cấp phường.

UBND phường chỉ đạo cán bộ VHXH tập trung hướng dẫn các Ban quản lý nhà văn hóa TDP xây dựng phương án thực hiện mô hình, trong đó chú trọng đến việc rà soát đánh giá thực trạng hoạt động của từng NVH tổ dân phố, đưa ra nội dung phù hợp với đặc điểm sinh hoạt của từng cụm dân cư, đặc biệt tập trung đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa các buổi tuyên truyền, các chuyên đề hướng về Nhà văn hóa Tổ dân phố để phục vụ nhân dân như các hoạt động chăm sóc sức khỏe, truyền thông chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, mô hình chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ quanh tuổi mãn kinh; khám, tư vấn sức khỏe Người cao tuổi; tuyên truyền, tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ có con trong độ tuổi từ 6 đến 36 tháng tuổi và cho trẻ em uống VitaminA; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; bồi dưỡng kỹ năng mềm cho đoàn viên thanh niên; Tổ chức tư vấn, trợ giúp pháp lý cho người dân... Yêu cầu các Nhà văn hóa đăng ký ngày giờ mở cửa phục vụ nhân dân.

Ngoài các lịch họp, hoạt động của chi bộ, tổ dân phố, các chi hội đoàn thể của tổ dân phố còn tổ chức các hội nghị theo kỳ cuộc như khai mạc hè, ngày tết thiếu nhi 1/6 hàng năm; tổ chức gặp mặt đầu xuân, khai mạc ngày hội Văn hóa thể thao đầu năm ngày 03 tết; ngày hội khuyến học vào tháng 8,9; hội nghị Đại biểu nhân dân tháng 2; 3 hàng năm; ngày hội Đại đoàn kết 18/11 hàng năm... UBND phường tiến hành kiện toàn Ban quản lý nhà văn hóa, thành lập mỗi Nhà văn hóa một CLB văn nghệ, một CLB thể dục thể thao, các CLB hoạt động dưới hình thức tự nguyện tự trang trải. Ban chủ nhiệm CLB có từ 5-7 người, gồm 01 chủ nhiệm và 02 phó chủ nhiệm. Chủ nhiệm là các hoạt nhân văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong Tổ dân phố, cụm dân cư.

Sinh hoạt hội viên phụ nữ tại nhà văn hóa tổ 13

Với mục tiêu nâng cao việc quản lý và sử dụng hiệu quả nhà văn hóa, đầu tư đúng nhu cầu, đúng mục đích, tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân có nhu cầu sinh hoạt hội họp và các hoạt động khác tại Nhà văn hóa, phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ - thể dục thể thao ở từng Tổ dân phố, cụm dân cư trên địa bàn phường. Các hoạt động đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng phát huy tính tự giác, ý thức trong việc bảo vệ tài sản, tự quản về các mô hình và thực hiện xã hội hóa các phong trào. UBND phường đã tiến hành xây dựng quy chế khung hoạt động của Nhà văn hóa tổ dân phố; hướng dẫn các Ban quản lý Nhà văn hóa tổ dân phố xây dựng nội quy hoạt động, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban quản lý, đảm bảo theo đúng chức năng của nhà văn hóa được quy định tại khoản 2 Điều 2 quyết định 494/QĐ - UBND ngày 26 tháng 1 năm 2015 của UBND quận.  

Trong thời gian tới phường Phúc Lợi tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới nội dung, hình thức công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường thực hiện tốt mô hình hoạt động Nhà văn hóa TDP và đề án "Nâng cao hiệu quả quản lý khai thác nhà văn hóa tổ dân phố, trung tâm văn hóa thể thao phường" giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền thực hiện các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa; thực hiện quy ước tổ dân phố về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

Đặc biệt trong tháng 5 này UBND phường sẽ triển khai nhân rộng xây dựng mô hình nhà văn hóa tổ dân phố tại nhà văn hóa tổ dân phố số 9+10+11,  ra mắt câu lạc văn nghệ vào ngày 18/5/2016 chào mừng ngày hội bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Và ra mắt câu lạc bộ văn nghệ nhà văn hóa tổ 1+2+3 vào ngày 25/5/2016 chào mừng thành công ngày hội bầu cử.

Câu lạc bộ văn nghệ tổ 9 tập luyện chương trình ra mắt CLB văn nghệ NVH tổ 9+10+11